Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru


 

D U Y U R U

Enstitümüz öğrencileri otomasyon sisteminde kayıt yaptırma esnasında Uzmanlık Alan Dersi Hocası gözükmüyorsa Anabilim Dalı Başkanlığı ile görüşülüp Danışman Hocalarını Ders programına eklettirmeleri gerekmektedir.