Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kayıt Yenileme/ders Kayıt Tarihlerinin Uzatılması


Öğrenci Bilgi Sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkan gecikmelerden öğrencilerimizin mağdur olmaması için kayıt yenileme/ders seçme süresi 06.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Enstitü Yönetim Kurulu'nun 05.02.2015 gün ve 2015/6 sayılı oturumunda alınan karar uyarınca uzatılmıştır.