Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Tarafından Açılacak Lisansüstü Programlar


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü her yıl Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ve Yönetim Bilimi Doktora Programları açmaktadır. Konu ile ilgili duyuru ve afiş ektedir. Broşür Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ndedir. Broşürü görmek isteyenler Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.