Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezun Aşamasındaki Öğrencilerin Tezi Cd'ye Yüklerken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezine Mezunlarımızın tezlerini yüklerken bazı tezlerde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle mezun aşamasında olup Enstitüye CD teslim edecek öğrencilerin, tezlerini Microsoft Word ortamında yazıp  PDF 'ye çevirmeleri ve daha sonra CD'ye yüklemeleri gerekmektedir. Tezlerin taranarak veya resim olarak   PDF'ye çevirip CD'ye yüklenmemesi rica olunur.