Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme, Muhasebe Ve Finansman, Yönetim Ve Organizasyon Lisansüstü Programlarının Mülakat Saatleri


 

08.07.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN  AŞAĞIDA YAZILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN MÜLAKAT

SAATLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

İŞLETME DOKTORA                                                   : 10.00

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS    : 11.30

 

MUHASEBE VE FİNANSMAN   YÜKSEK LİSANS      : 11.30

 

İŞLETME YÜKSEK LİSANS                                          : 13.30