Sosyal Bilimler Enstitüsü

Önemli Kayıt Yenileme/ders Kaydı


Öğrenci  ders seçimi yaptıktan sonra danışman onayına sunar. Danışman onay butonuna bastıktan sonra Anabilim Dalı Başkanının onayına sunulur. Bundan sonra ders kayıt formu otomasyondan yapılmış olup ıslak imza olmayacaktır.  Kaydını yenileyemeyen öğrencilerin Enstitüye telefonla veya mail yoluyla bildirmeleri ve Anabilim Dalı Başkanlığının onayını takip etmeleri gerekmektedir.