Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Teslim Edecek Öğrencilerimizin Dikkatine


 

Enstitümüzde 2010 Ocak ayından itibaren kayıtlı öğrencilerin Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 23. ve 36. maddeleri uyarınca tez savunma sınavına girebilmeleri için tezlerinin ve tez savunma sınavı jürilerinin en geç 01.06.2016 tarihine kadar Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nca Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.