Sosyal Bilimler Enstitüsü

Önemli Lisansüstü Başvurular Hk.


2016-2017 Eğitim Öğretim Yılına ait Lisansüstü Başvurularla ilgili ilanda yayınlanan Başvuru Dosyasındaki evraklar arasına   "Adli Sicil Kaydı  (E-Devletten alınabilir)"  eklenecektir.