Sosyal Bilimler Enstitüsü

Önemli Kayıt Silme


 

20 Nisan 2016 gün ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince;

2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren tüm öğrencilerin azami süreleri başlayacak olduğundan; ekli listede belirtilen durumlarda öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Önemle duyurulur.