ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ


Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal  Öğrenci Konseyi Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca Anabilim Dallarında Öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır. Aşağıda belirtilen  niteliklere  uygun  öğrencilerin, bağlı bulundukları anabilim dallarına  08.11.2016  Salı  günü saat 15,00 kadar başvurmaları gerekmektedir. 

Önemle duyurulur.  

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, (E Devlet'den alınacaktır)

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

 

Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr