MÜLAKATI KAZANAN ADAYLARIN GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR


            16.01.2017 TARİHİNDE YAPILAN MÜLAKAT SINAV SONUÇLARINA GÖRE KAZANAN ADAYLARIN GETİRMESİ GEREKEN KESİN KAYIT EVRAKLARI

 Kayıt Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

 ASKERLİĞİNİ YAPANLAR İÇİN 1 (BİR) ADET TERHİS BELGESİ FOTOKOPİSİ.

 ASKERLİĞİNİ YAPMAYANLAR İÇİN 2 (İKİ) ADET ASKERLİK DURUM BELGESİ VE 2 (İKİ) ADET DİPLOMA FOTOKOPİSİ.

 6 (ALTI) ADET FOTOĞRAF (Son altı ay içinde, YÖK Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine  uygun olarak çektirilmiş 4,5x6 cm boyutunda  fotoğraf.)

  KESİN KAYIT TARİHİ: 18-19 Ocak 2017 ( İki iş günü)

 YEDEK KAYIT TARİHİ: 20 Ocak 2017

 DERSLERİN SEÇME TARİHİ: 30 Ocak-03 Şubat 2017

 DERS EKLEME-ÇIKARMA GÜNLERİ: 06-10 Şubat 2017

 Not:1- Kayıt formu enstitüde doldurularak tüm evraklarla birlikte şahsen yada noter vekaleti ile imza karşılığında enstitüye teslim edilecektir.

2. Hava muhalefeti nedeni ile başvurusunu online yapan adaylar tüm evrakların asılları ile birlikte fotokopilerini Enstitüye getirmeleri gerekmektedir.

 3-Yedek olan adaylar kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine not sıralaması dikkate alınarak, yedek kesin kayıtlar için belirtilen tarihte yaptırmaları gerekmektedir. (Yedeklerin Sıralama Listesi 20.01.2017 tarihinde yayınlanacaktır.

  4- Kesin Kayıt Sonucunda Bilimsel Hazırlık Programı aşamasındaki öğrenciler hariç Yüksek Lisans ve Doktora Programı aşamasındaki öğrenciler Danışman tercihini Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. ve  18. maddeleri uyarınca yapmaları gerekmektedir. Formlara Enstitümüz web sayfası http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/sosyal_bilimler_enstitusu  adresinden ulaşabilirsiniz. Danışman belirleme formlarının 20.01.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilmesi, Anabilim Başkanlığı tarafından da Danışman belirleme formlarının 23.01.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 5. Bilimsel Hazırlık programına tabi olacak öğrencilerin alacağı derslerinde Bilimsel Hazırlık Komitesi kararı ile 23.01.2017 Pazartesi gününe kadar Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

 6- Ders değişiklikleri, ders ekleme ve çıkarma tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihler dışında kesinlikle derslerde değişim yapılmayacaktır.


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr