Sosyal Bilimler Enstitüsü

Panel ( Balıkesir Kütüphaneleri )


Bu yıl, 27 Mart-05 Nisan tarihleri arasında, "Üçüncü Mekan Kütüphaneler: Yeni Roller,
Yeni Yaklaşımlar" teması ile kutlanacak olan 53. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının da katılımı ile 28 Mart 2017 Salı günü saat
14.00'da Fen Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonunda "Balıkesir Kütüphaneleri" konulu bir panel
düzenlenecektir.
Düzenlenecek olan bu panel ile ilgili  duyuru