Öğrenci Yurtlarında Üniversite Kontenjanından Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!


Çağış Öğrenci Yaşam Merkezi Öğrenci Yurtlarından yararlanmak isteyen şehit asker ve polis çocukları ile terör, afet vb. olay mağdurları başta olmak üzere bu imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler 10 Ekim 2017 tarihine kadar istenilen belgeler ile birilkte Enstitümüze müracaat edeceklerdir.

 

 

Balıkesir Üniversitesine kayıtlı öğrenciler her akademik yılın başlangıç gününden itibaren en geç 10 iş günü içinde Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları aracılığı ile aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletirler.

 1-      Üniversite yurtlarında üniversite kontenjanından kalmak istediğini belirtir dilekçe.

 2-      Öğrenci Belgesi

 3-      Maddi durumlarının belirtir belge (ailenin gelir durumu)

 4-      Aile Nüfus Kayıt Örneği

 5-      Öğrenim gören kardeşlere ait öğrenci belgeleri

6-      Şehit/gazi veya terör mağduru olanların çocuklarından bu durumunu kanıtlayıcı belge


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr