İlişik Kesme İşlemleri Hk.


20 Nisan 2016 gün ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 20 Şubat 2017 gün ve 29985 sayılı resmi gazetede yayımlanan BAÜN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince;

http://www.balikesir.edu.tr/bau_yonetim/yukleme/birim/32/ikn.pdf

 

2016-2017 Güz Yarıyılından önce geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. 2016-2017 Güz Yarıyılı birinci dönemleri olacaktır.


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr