7143 Sayılı Öğrenci Af Kanunu İle İlgili Duyuru Güncellemesi


 

Üniversitemiz Senatosunca 7143 Sayılı Öğrenci Af Kanunu ile ilgili aşağıdaki karalar alınmıştır.

-- Aftan yararlanarak öğrencilik hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Üniversitemizin lisans ve önlisans eğitim veren Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarındaki bölüm ve programlar için kontenjan sınırı getirilmemesine, lisanüstü eğitim veren programlar için ise kontenjan sınırının 2' şer kişi olarak belirlenmesi.

-- Kesin kayıt tarihlerinin 20-25 Eylül 2018 olarak güncellenmesi.

-- Yatay geçişler için 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı son başvuru tarihi 26 Eylül 2018 olarak belirlenmesi.


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr