17 Ocak 2019 Tarihinde Yapılan Mülakat Sonucunda Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar


KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

Kesin Kayıt Tarihleri: 22-24 Ocak  2019 (mesai saatleri içinde)

Ders Kayıt Tarihleri : 28 Ocak-1 Şubat 2019  (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır)

 

KESİN KAYIT EVRAKLARI

Kayıtta istenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet-Transkript onaylı) eksiksiz olarak getirilecektir.

 

1. Diploma/Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (İlgili Yükseköğretim Kurumundan veya noterden onaylı)

2. Transkript Belgesi veya onaylı fotokopisi   (İlgili Yükseköğretim Kurumundan veya noterden onaylı)

3. Askerlik Durum Belgesi (Belgenin son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)

4. ALES Belgesi ve eşdeğeri (Üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı)

5. Yabancı Dil Belgesi fotokopisi

6. Fotoğraf (4 Adet Vesikalık)

7. Kimlik- fotokopisi

8. Kesin kayıtta yukarıda istenilen tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.   

9. Kayıt Formu (Bilgisayar ortamında öğrenciler tarafından doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır) Kayıt Formu için tıklayınız. 

Adayların kesin kayıt için şahsen veya noterden vekaletname verilen kişi aracılığı ile başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kesin kayıt yapılmaz.

•  Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr