Dilekçe / Formlar


Önemli Not: Tüm formların bilgisayar ortamında doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı'na/Enstitüye

teslim edilmesi gerekmektedir.

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İÇİN

Bilimsel Hazırlık Formu

Ders Saydırma Formu

Seminer Değerlendirme Formu

Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı-1

Doktora Yeterlik  Sınav Tutanakları

Doktora Tez Önerisi Form

Doktora Tez Sınav Tutanağı-1

Mülakat/Sanat Jüri Görevlendirmeleri

Öğretim Üyeleri Bilgi Formu 

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN

Ek Süre

Jüri Kişisel Raporu (YL ve DR)

Danışman Kontrol Dilekçesi

Tez Savunma Sınavı başvuru formu (YL)

Tez Savunma Sınavı başvuru formu (Dr)

Ders Tanıtım Formu (Türkçe)

Ders Tanıtım Formu (Eng)

Tez İzleme Komitesine Giriş Formu

  ÖĞRENCİLER İÇİN

Özel Öğrenci

Özel Öğrenci Ders Seçim Formu

Yatay Geçiş

Referans Mektubu

Genel Dilekçe

Pasaport ve Yurtdışına çıkış harcından muaf dilekçesi 

Askerlik Sevki

Öğrenci Belgesi

Diğer Kurum Ders Alma Dilekçesi

Askerlik Tehir İşlemi İptali

Doktora Yeterlik Başvuru İstem Formu

İzin

Tez İzleme Formu

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Tez Yazım Kontrol Listesi

Geçici Mezuniyet Belgesi İsteme

Mezun Öğrencinin Not Döküm Belgesi

Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu

Tez Konusu Belirleme

Tez Konusu Değiştirme

Adres Değişikliği Bildirme

Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu

Danışman Belirleme/Değişikliği (Doktora)

Danışman Belirleme/Değişikliği (Yüksek Lisans)

Etik Değerlere ve İlkelere Uygunluk Taahhütnamesi

İlişik Kesme Formu

Tez Savunma Sınavı için Gerekli Belgeleri Talep Dilekçesi (YL)

Tez Savunma Sınavı için Gerekli Belgeleri Talep Dilekçesi (Dr)

   

 

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr