Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dilekçe / Formlar


Önemli Not: Tüm formların bilgisayar ortamında doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı'na/Enstitüye

teslim edilmesi gerekmektedir.

     

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İÇİN

Mülakat/Sanat Jüri Görevlendirmeleri

Öğretim Üyeleri Bilgi Formu

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN

Ders Devam Çizelgesi
Ders Yükü Bildirim 
Ek Süre
Yüksek Lisans Tezi Jüri Kişisel Raporu
Doktora Tezi Jüri Kişisel Raporu
Danışman Kontrol Dilekçesi
Tez Savunma Sınavı başvuru formu (YL)
Tez Savunma Sınavı başvuru formu (Dr)
Ders Tanıtım Formu (Türkçe)
Ders Tanıtım Formu (Eng)

Tez İzleme Komitesine Giriş Formu

 

 ÖĞRENCİLER İÇİN

Özel Öğrenci
Özel Öğrenci Ders Seçim Formu
Yatay Geçiş
Referans Mektubu
Genel Dilekçe
Pasaport ve Yurtdışına çıkış harcından muaf dilekçesi 
Askerlik Sevki
Öğrenci Belgesi
Diğer Kurum Ders Alma Dilekçesi
Askerlik Tehir İşlemi İptali
Doktora Yeterlik Başvuru İstem Formu
İzin
Okul Deneyimi 1
Okul Deneyimi 2
Öğretmenlik Uygulaması
Tez İzleme Formu
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Tez Yazım Kontrol Listesi
Geçici Mezuniyet Belgesi İsteme
Mezun Öğrencinin Not Döküm Belgesi
Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu
Tez Konusu Belirleme
Tez Konusu Değiştirme
Lisansüstü Danışman Belirleme
Adres Değişikliği Bildirme
Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu
Danışman Değişikliği
Etik Değerlere ve İlkelere Uygunluk Taahhütnamesi
İlişik Kesme Formu
Tez Savunma Sınavı için Gerekli Belgeleri Talep Dilekçesi (YL)
Tez Savunma Sınavı için Gerekli Belgeleri Talep Dilekçesi (Dr)

 

 
     

 

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet