Tez Tesliminde Yapılacak İşlemler


Öğrencinin yapacağı işler;

  1. Yüksek Lisans öğrencileri  derslerini ve semineri tamamladığına dair Enstitüden alacakları belgeyi  danışmanına teslim eder. (Enstitüye verilecek dilekçe örneği)
  2. Doktora öğrencileri derslerden, Yeterlik Sınavından, Tez Önerisi Sınavından  ve Tez İzleme Sınavlarından başarılı olduğunu gösterir belgeyi Enstitüden alıp danışmanına teslim eder.  (Enstitüye verilecek dilekçe örneği)
  3. Öğrenci tezini Tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdığını danışmanına ve  Enstitüde görevli müdür yardımcısına Tez Yazım Kontrol Formu vasıtasıyla onaylatır ve bu formu danışmanına teslim eder.
  4. Öğrenci tezinden bir adet danışmanına yüksek lisans öğrencisi ise 5 adet, doktora öğrencisi ise 7 adet Enstitüye teslim eder.
  5. Tezle ilgili intihal raporunun Enstitü tarafından çıkarılıp tez savunma sınavında görevlendirilecek jüri üyelerine dağıtılabilmesi için öğrenci tarafından yüksek lisans için 6 adet, doktora için 8 adet cd  Enstitüye teslim edilir. Bu cd lerden bir tanesine öğrenci tarafından word den pdf çevrilmiş olarak tezin tamamının yüklenmesi, diğer cd lerinde boş olarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Çıktıdan taranmış pdf ler kabul edilmeyecektir.

Danışmanın yapacağı işler

  1. Öğrencinin tezinin tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdığını kontrol eder ve Tez Yazım Kontrol formunu onaylar.
  2. Tezin tamamlandığına dair bir  dilekçe ile birlikte  tez inceleme formunu,  öğrencinin durum belgesini, tez savunma sınavı başvuru formu  ve tezin bir nüshasını Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

Anabilim Dalı Başkanlığının yapacağı işler

  1. Tezini teslim eden öğrencinin danışmanı tarafından verilen evrakları ve tezin Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Tez Savunma sınavı  jüri yazı ekinde Enstitüye gönderir. ,

Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr