Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılacak İşlemler


  1. Tez Savunma Sınavı yapıldıktan sonra Danışman dilekçe ile birlikte Tez Savunma Sınavı evraklarını (kişisel raporlar, jüri ortak tutanağı) Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.
  2. Anabilim Dalı Başkanlığı tez savunma tutanaklarını Enstitüye yasal süre içinde Enstitüye bir üst yazı ekinde EBYS üzerinden gönderir.  Ayrıca sınav evraklarının asılları Enstitüye teslim eder.

 

Öğrencinin yapacağı işler

  1. Danışmanına tezlerin, Tez Veri Giriş Formunun ve cd’lerin kontrol edildiğini gösterir formu imzalatır.
  2. Tez savunma sınavına girdikten sonra öğrenci Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yasal süre içinde  yüksek lisans öğrencileri  6 adet,  doktora öğrencileri 8 adet tez hazırlar. Eş danışman olduğu takdirde,  tez Araştırma projesi kapsamında ise verilecek tez sayısı artar.
  3. Tezin Türkçe, İngilizce özetlerini ve tamamını ayrı dosyalar halinde  pdf formatında  üzeri etiketli  3 (üç) adet cd’ye kaydeder.
  4. Öğrenci Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasından Tez Veri Giriş Formu doldurup 3 nüsha  imzalar.
  5. İlişik kesme formunu ilgili birimlere imzalatır.
  6. Öğrenci, Tezini, Tez Veri Giriş Formunu,  Evrak Kontrol Formunu, Tezin kayıtlı olduğu 3 adet Cd'yi ve İlişik kesme formunu Enstitüye teslim eder.

 


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr