Dilekçe Ve Formlar


Önemli Not: Tüm formların bilgisayar ortamında doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı'na/Enstitüye

teslim edilmesi gerekmektedir.

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İÇİN

Bilimsel Hazırlık Formu
Ders Saydırma Formu
Seminer Değerlendirme Formu
Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı-1
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
Doktora Tez Önerisi Formu (Tez Veri Giriş Formuda eklenecektir.)
Doktora Tez Sınav Tutanağı-1

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN

Ders Devam Çizelgesi
Ders Yükü Bildirim 
Ek Süre
Yük.Lis. Tez Savunma Sınavına başvuru formu
Doktora Tez Savunma Sınavına başvuru formu
Yüksek Lisans Tezi Jüri Kişisel Raporu
Doktora Tezi Jüri Kişisel Raporu
Danışman Kontrol Dilekçesi

Tez İzleme Komitesine Giriş Formu

     

 

ÖĞRENCİLER İÇİN

Özel Öğrenci
Özel Öğrenci Ders Seçim Formu
Yatay Geçiş
Referans Mektubu
Genel Dilekçe
Pasaport ve Yurtdışına çıkış harcından muaf dilekçesi 
Askerlik Sevki
Öğrenci Belgesi
Diğer Kurum Ders Alma Dilekçesi
Askerlik Tehir İşlemi İptali
Doktora Yeterlik Başvuru İstem Formu
İzin
Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu
Harç Muafiyeti
Öğretmenlik Uygulaması
Tez İzleme Formu
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Tez Yazım Kontrol Listesi
Geçici Mezuniyet Belgesi İsteme
Mezun Öğrencinin Not Döküm Belgesi
Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu
Tez Konusu Belirleme (Tez Veri Giriş Formuda eklenecektir.)
Tez Konusu Değiştirme (Tez Veri Giriş Formuda eklenecektir.)
Adres Değişikliği Bildirme
Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu
Doktora Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu

Etik Değerlere ve İlkelere Uygunluk Taahhütnamesi
İlişik Kesme Formu

 

 Tez önerisi kabul edilen doktora programı öğrencileri

Tez Veri Giriş Formunu "Doktora Tez Öneri Formu"na 

ekleyecektir.

 

 Tez konusu belirleyen veya tez konusu değiştiren 

yüksek lisans programı öğrencileri Tez Veri Giriş Formunu

ilgili formlara ekleyecektir.

 


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr