Dilekçe / Formlar

Önemli Not: Tüm formların bilgisayar ortamında doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı'na/Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İÇİN
* Bilimsel Hazırlık Formu
* Ders Saydırma Formu
* Seminer Değerlendirme Formu
* Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı-1
* Doktora Yeterlik  Sınav Tutanakları
* Doktora Tez Önerisi Form
* Doktora Tez Sınav Tutanağı-1
* Mülakat/Sanat Jüri Görevlendirmeleri
* Öğretim Üyeleri Bilgi Formu 

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN
* Ek Süre
* Jüri Kişisel Raporu (YL ve DR)
* Danışman Kontrol Dilekçesi
* Tez Savunma Sınavı başvuru formu (YL)
* Tez Savunma Sınavı başvuru formu (Dr)
* Ders Tanıtım Formu (Türkçe)
* Ders Tanıtım Formu (Eng)
* Tez İzleme Komitesine Giriş Formu

ÖĞRENCİLER İÇİN
* Özel Öğrenci
* Özel Öğrenci Ders Seçim Formu
* Yatay Geçiş
* Referans Mektubu
* Genel Dilekçe
* Pasaport ve Yurtdışına çıkış harcından muaf dilekçesi 
* Askerlik Sevki
* Öğrenci Belgesi
* Diğer Kurum Ders Alma Dilekçesi
* Askerlik Tehir İşlemi İptali
* Doktora Yeterlik Başvuru İstem Formu
* İzin
* Tez İzleme Formu
* Kayıt Sildirme Dilekçesi
* Tez Yazım Kontrol Listesi
* Geçici Mezuniyet Belgesi İsteme
* Mezun Öğrencinin Not Döküm Belgesi
* Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu
* Tez Konusu Belirleme
* Tez Konusu Değiştirme
* Adres Değişikliği Bildirme
* Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu
* Danışman Belirleme/Değişikliği (Doktora)
* Danışman Belirleme/Değişikliği (Yüksek Lisans)
* Etik Değerlere ve İlkelere Uygunluk Taahhütnamesi
* İlişik Kesme Formu
* Tez Savunma Sınavı için Gerekli Belgeleri Talep Dilekçesi (YL)
* Tez Savunma Sınavı için Gerekli Belgeleri Talep Dilekçesi (Dr)

* Tez Onay Sayfası


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr