• Sosyoloji Bölümü, Balıkesir Üniversitesinin kuruluşuyla aynı zamanda, 1992 yılında kurulmuştur. Bölüm, 2006 yılından itibaren Lisans Programına ve 2011 yılından itibaren Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul etmektedir. Bölümde görevli öğretim elemanları; gençlik, kentleşme, siyaset sosyolojisi, aile sosyolojisi, sanat ve edebiyat sosyolojisi, din sosyolojisi, sosyal teori gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadırlar. Bölüm, Türkiye’nin küreselleşen dünyadaki konumuna ilişkin sosyolojik bir duyarlılığa sahip olup küresel ve yerli değerler arasındaki gerilimlere ve bunların çözümlerine odaklanan bir araştırma perspektifi geliştirmeye çalışmaktadır.   

  Bölümün Lisans Programı; teori, yöntem, toplumsal kurumlar, toplumsal değişme ve toplumsal sorunlar konularını içeren modüllerden oluşmaktadır. Ek olarak, Bölüm öğrencileri, felsefe, mantık ve psikoloji derslerini alarak öğretmen adayları olma şansına da sahiptirler.

  “Sosyolojik imgelem yeteneği sayesinde, kişisellikle ilgisi en uzak, en soyut sorunlardan, en kişisel, insanın benliği ile en yakından ilgili sorunlara kadar çok değişik konular ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerine eğilinmektedir.”

  C. W. Mills


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR
  Telefon
  +90 266 612 10 00
  Faks
  +90 266 612 12 15
  E-Posta
  sosyoloji


Web Sorumlusu : Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ mnindibi@balikesir.edu.tr