İlk Yüksek Lisans Mezunumuz


Bölümümüz öğrencilerinden Ali Egi yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş ve böylece Yüksek Lisans Programımızın ilk mezunu olmuştur. 


Web Sorumlusu : Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ mnindibi@balikesir.edu.tr