Kentleşme Paneli


"PANELE DAVET"

 

Moderatör: Doç. Dr. Fahri ÇAKI

 

Konuşmacı: Yard. Doç. Dr. Alim ARLI (İstanbul Şehir Üniversitesi)

“Kent Araştırmalarında Güncel Eğilimler” 

 

Konuşmacı: Yard. Doç. Dr. Ayşe Alican Şen (Kırklareli Üniversitesi) & Doç. Dr. Bülent Şen (Kırklareli Üniversitesi)

“Kentsel Yoksulluk, Göç ve Mekan” 

 

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

15 Nisan 2015 Saat 11.00


Web Sorumlusu : Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ mnindibi@balikesir.edu.tr