Sosyoloji Bölümü Öğrenci Temsilcisi Seçimi


Sosyoloji Bölümü öğrenci temsilcisi adayı öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin resmi sitesinden ilan edilmiştir. Seçim takvimi doğrultusunda ilk tur seçimleri 16 Kasım saat 9:00'da yapılacaktır. İlk turda Sosyoloji Bölümü'ne kayıtlı öğrenci sayısının minimum %60'ının seçime katılması şartı aranacaktır. Şayet ilk turda %60 çoğunluk sağlanamazsa aynı gün saat 13:00'de ikinci tur seçimi yapılacaktır. İkinci turda kayıtlı öğrencilerin minimum %50'sinin katılımı gerekmektedir. Eğer her iki turda da minimum kişi sayısı sağlanamaz ve seçim yapılamaz ise üçüncü tur seçimine geçilecektir. Üçüncü tur seçimi 17 Kasım saat 9:00'da başlayacak ve 11:00'e kadar sürecektir. Üçüncü turda en fazla oyu alan aday seçime katılan kişi sayısı gözetilmeksizin Sosyoloji Bölümü öğrenci temsilcisi olacaktır. Seçilecek olan öğrenci temsilcisi, fakülte temsilcisi seçimine katılmak üzere 18 Kasım saat 9:00'da dekanlık toplantı salonunda bulunmalıdır. 16 Kasım'daki birinci ve ikinci tur seçimleri Sosyoloji Bölümü'nün seminer odasında yapılacaktır. Üçüncü tur seçimleri ise Fen-Edebiyat Fakültesi'nin konferans salonunda yapılacaktır.


Web Sorumlusu : Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ mnindibi@balikesir.edu.tr