2018-2019 Güz Dönemi (Kesinleşmemiş) Ders Programı


Değerli öğrencilerimiz,

2018-2019 Güz Dönemi Ders Programının Word haline ulaşmak için buraya, Excel haline ulaşmak için buraya tıklayınız. Ders Programı, beklenen öğretim görevli ve üyelerine uygun olarak düzenlendiğinden ve ders kayıtları sonrasında gerçekleşebilecek olası değişikliklerden (şube birleştirme gibi) dolayı değişiklikler gerçekleşebilir. Bu değişikliklerin olması durumunda burada duyurusu gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin ders seçimleri sırasında aşağıda yer alan durumları dikkate alması önemle rica olunur:

1. Her dönem için 30 AKTS dersi tamamladığınızdan,

2. (Alttan dersi olanlar için) öncelikle alttan olan derslerinizi tamamladığınızdan,

3. Herhangi bir dersinizin bir diğeri ile çakışmadığından emin olunuz.

4. Son sınıf öğrencilerimizden formasyon almak isteyen öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında belirtilen şartlara riayet ederek ders tercihlerinde bulunması önemlidir. (Belgeye ulaşmak için tıklayınız.)

Kesinleştirmeyi bu durumlara bağlı kalarak gerçekleştiriniz. Kesinleştirme yaptıktan sonra derslerinizde değişiklik yapmak isterseniz danışmanınızla iletişime geçiniz.

Sistemde danışmanınızdan gelen mesajları muhakkak kontrol ediniz.

Öğrencilerimize yeni dönemlerinde başarılar dileriz. 


Web Sorumlusu : Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ mnindibi@balikesir.edu.tr