Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Barış ŞENTUNA

Farabi & Mevlana Koordinatörü:

Araş. Gör. Dr. Ömer KÜÇÜK

 

Enstitü Muafiyet, İntibak, Yatay Geçiş, Af ve Bilimsel Hazırlık Komisyonu

Doç. Dr. Süheyla SARITAŞ

Araş. Gör. Betül KIZILTEPE

Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ

 

Çift Anadal Komisyonu

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ

Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ

 

Diploma Eki Komisyonu

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ

Araş. Gör. Betül KIZILTEPE

 

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat ÖZKUL

Dr. Öğr. Üyesi Barış ŞENTUNA

Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAL

 

Mezuniyet İşlemleri Komisyonu:

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAL

Araş. Gör. Betül KIZILTEPE

 

Bölüm Kariyer Temsilcisi

Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ

 

Web Sorumlusu

Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ


Web Sorumlusu : Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ mnindibi@balikesir.edu.tr