Birimler


Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Taşınır-Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü

Kalite ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü

Projeler Şube Müdürlüğü


Web Sorumlusu : Kadir Ok kadir@balikesir.edu.tr