Yapılacak Eğitimler 

Yapılan Eğitimler

08.12.2017 tarihinde Başkanlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin bir parçası ve harcama birimleri tarafından kullanılacak olan Yeni Harcama Yönetim Sisteminin kullanımına yönelik olarak eğitim düzenlenmiştir.

          1-) Eğitim Videoları (slayt 1 - slayt 2 - slayt 3 - slayt 4 - slayt 5 - slayt 6 - slayt 7 - slayt 8 - slayt 9 - slayt 10)

          2-) Yeni Yeni Harcama Yönetim Sistemi Klavuzu

          3-) Yeni Harcama Yönetim Sistemi e-Yolluk Uygulama Klavuzu

 

20.11.2017 tarihinde Başkanlığımızca harcama birimlerine yönelik Muhasebe, Satınalma ve Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuat hükümlerini kapsayan eğitim programı düzenlenmiştir.

          1-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

          2-) Sayıştay Başkanlığınca Yapılan Dış Denetim Ve  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Yapılan Mali Kontrollerde Tespit Edilen Sorunlara Çözümler

          3 -) İhale Usulleri Ve Ödeme Sürecinde Gerekli Belgeler

          4-) Doğrudan Temin

Ek Ders Mevzuat ve Uygulama Eğitimi

İç Kontrol Eğitimi  ( slayt 1 - slayt 2 )

Taşınır Eğitimi  ( slayt 1 - slayt 2 )

e-yolluk Eğitimi

18.11.2015  Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi

 

Diğer

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Birim Faaliyet Raporu Örnek

Daire Bşk. Faaliyet Raporu

Kbs-kphys Eğitim Videoları

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine İlişkin Muhasebe ve Mali İstatistik Uygulamalarının Geliştirilmesi Çalıştayı (4 nisan - 8 nisan 2016)

Taşınır Mevzuat Eğitimi Semineri 18-22 nisan 2016

Üniversitelerde Risk Yönetiminin Geliştirilmesi

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Elektronik Bildirimi Hazırlama Kılavuzu

 

 

 

 


Web Sorumlusu : Gökhan DÖNMEZ gdonmez@balikesir.edu.tr