Stratejik Planlar


2020 - 2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI      :

  1. Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi
  2. Stratejik Planlama İçin Analiz ve Yöntemler Rehberi
  3. Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Genelge 2018/1
  4. 2020-2024 STRATEJİK PLANI HAZIRLIK PROGRAMI 

  5. 2020-2024-Stratejik Plan Hazırlık Süreci Bilgilendirme Toplantısı Sunumu
  6. 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları Çerçevesinde Birimlerce Düzenlenecek Formlar

            Form 1

             Form 2

             Form 3

             Form 4

             Form 5

             Form 6

             Form 7

             Form 8

             Form 9

             Form 10

             Form 11

 

   

ÖNCEKİ STRATEJİK PLANLAR     :

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2011-2015

Stratejik Plan 2006-2010


Web Sorumlusu : Kadir Ok kadir@balikesir.edu.tr