Recep CEYLANGÖZ

Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Görev: Daire Başkanı
Telefon: 0266 6121400 -08 / 1311
E-Posta: ceylangoz

Gökhan DÖNMEZ

Birim: Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi
Görev: Şube Müdürü
Telefon: 0266 6121400 -08 / 1324
E-Posta: gdonmez

Sinan GÜRDAL

Birim: Bütçe ve Performans Programı Şubesi
Görev: Mali Hizmetler Uzmanı
Telefon: 0266 6121400 -08 / 1378
E-Posta: sinangurdal

Hızır SELÇUK

Birim: Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şubesi
Görev: Şube Müdürü
Telefon: 0266 6121400 -08 / 1302
E-Posta: hselcuk

Sebahattin TEKELİOĞLU

Birim: Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şubesi
Görev: Şef
Telefon: 02666121400 / 1365
E-Posta: stekelioglu

Özlem ŞAHİN

Birim: Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şubesi
Görev: Mali Hizmetler Uzman Yrd.
Telefon: 02666121400 / 1377
E-Posta: ozlem.sahin

Murat ÖZÇİÇEK

Birim: Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şubesi
Görev: Memur
Telefon: 02666121400 / 1310
E-Posta: muratozcicek

Nursen TEZCAN

Birim: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi
Görev: Mali Hizmetler Uzmanı - Muhasebe Yetkilisi
Telefon: 0266 6121400 -08 / 1325
E-Posta: ntezcan

Mustafa AKYÜZ

Birim: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi
Görev: Şef
Telefon: 0266 6121400 -08 / 1366
E-Posta: mustafaakyuz

Emine ÇALIŞKAN

Birim: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi
Görev: Şef
Telefon: 02666121400 / 1322
E-Posta: aycicek

Altın ÇELEBİ

Birim: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi
Görev: Mali Hizmetler Uzman Yrd.
Telefon: 02666121400 / 1379
E-Posta: altin.sahin

Can GÜNAYOĞLU

Birim: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi
Görev: Bilgisayar İşletmeni
Telefon: 02666121400 / 1368
E-Posta: can

Şaban DOĞAN

Birim: Muhasebe, Kesin ve Raporlama Şubesi
Görev: Memur
Telefon: 02666121400 / 1368
E-Posta: sdogan

Ramazan FIRILDAK

Birim: Taşınır-Taşınmaz Yönetim Şubesi
Görev: Şube Müdürü
Telefon: 02666121400 / 1524
E-Posta: ramazan

Volkan ÇERÇİOĞLU

Birim: Taşınır-Taşınmaz Yönetim Şubesi
Görev: Şef
Telefon: 0266 6121400 -08 / 1326
E-Posta: volkan

Seyit Selim ÇOLAK

Birim: Taşınır-Taşınmaz Yönetim Şubesi
Görev: Şef
Telefon: 02666121400 / 1321
E-Posta: selimcolak

Ulaş DOĞANLI

Birim: Taşınır-Taşınmaz Yönetim Şubesi
Görev: Bilgisayar İşletmeni
Telefon: 02666121400 / 1327
E-Posta: ulasdoganli

Web Sorumlusu : Gökhan DÖNMEZ gdonmez@balikesir.edu.tr