YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuz Programlarına yatay geçiş yapmak için müracaat eden adaylar arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği" ile "Balıkesir Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş  Yapılmasına ilişkin Yönerge" şartlarını sağlayan öğrenci olmamıştır.


Web Sorumlusu :