EK MADDE1 (MERKEZİ YERLEŞTİRMEPUANI) İLE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuz Programlarına yatay geçiş yapmak için müracaat eden adaylar arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) uyarınca yapılacak yatay Geçiş İşlemlerinin Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esasları şartlarını sağlayan öğrenci olmamıştır.


Web Sorumlusu :