Misyon Ve Vizyon


MİSYON:

Susurluk Meslek Yüksekokulu en son teknoloji ile donanımlı;  kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek, Sosyo-kültürel birikimi ve becerileri gelişmiş Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş, araştırıcı ve üretici bireyleri yetiştirmektir.

 
 

 

 

 

VİZYON:

Susurluk Meslek Yüksekokulu Üniversite Sanayi işbirliğini Türkiye’de en iyi uygulayabilen; sürekli bilgi ve beceri yönünden gelişmeye açık, evrensel değerlere saygılı, iş dünyası’nın talep ettiği kaliteli nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen, sürekli gelişen bir kurum olmaktır.


Web Sorumlusu :