Yönetim Kadrosu


Müdür                    : Prof.Dr. Cengiz CEYLAN

 Müdür Yardımcısı : Öğr.Gör.Dr. Adem KABASAKAL

Müdür Yardımcısı :  

Yüksekokul Sekreteri: Kadri İMER

 


Web Sorumlusu :