• Tarih Bölümü

       Bölümümüz 2000 yılında açılmış ve aynı tarihte öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Öğrencilerimizin lisans düzeyinde dünya görüşüne sahip olmaları ve tarih bilimi alanında gereken mesleki ve sosyal birikime ulaştırılması temel hedefimiz olup bu birikimlerini ulusuna ve insanlığa sunma yeteneği kazanmaları esas amacımızdır. 

       Bölümümüzde hâlen lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Doktora programı açılması için alt yapımız mevcut olup bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.

       Bölümümüzden mezun olanlar ilgili akademik birimlerde, arşivler, müzeler, kütüphaneler ve diğer kurumlarda araştırmacı, uzman vb. nitelikte elemanlar olarak istihdam edilebilirler.

      Öğrencilerimizin belirtilen alanlarda gerekli donanım kazanmaları için yeterli öğretim elemanı mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin bilimsel ve sosyal alandaki yeteneklerini geliştirmelerine hizmet edecek topluluk, kulüp ve dergi faaliyetlerine katılma imkânları da bulunmaktadır. Bölümü tercih etmeyi düşünenler için Balıkesir'in İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere ulaşım açısından yakın oluşuda her bakımdan önemli kolaylıklar sağlamaktadır.


  Adres
  Fen-Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir
  Telefon
  + 90 266 612 10 00
  Faks
  +90 266 612 12 15
  E-Posta
  fef


Web Sorumlusu : Araş. Gör. Muhammed KARA muhammedkara@balikesir.edu.tr