Fakülte Yönetim Kurulu


Başkan   : Prof. Dr. Turan ASLAN 

Üye         : Prof. Dr. Cenap GÜLER

Üye         : Prof. Dr. Bahar KEYİK

Üye         : Prof. Dr. Betül GÖZEL

Üye         : Doç. Dr. Özlem SAĞIR

Üye         : Doç. Dr. Haşmet YAZICI

Üye         : Dr.Öğr. Üy. Eyüp AVCI

 


Web Sorumlusu :