Fakülte Yönetim Kurulu


Başkan   : Prof. Dr. Turan ASLAN (Dekan V.)

Üye         : Prof. Dr. Cenap GÜLER

Üye         : Prof. Dr. Tunay KARLIDERE

Üye         : Prof. Dr. Bahar Yanık KEYİK

Üye         : Doç. Dr. Özlem SAĞIR

Üye         : Doç. Dr. Haşmet YAZICI

Üye         : Yrd. Doç. Dr. Eyüp AVCI

Raportör : Ramazan AYDIN

 


Web Sorumlusu :