Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şemasını görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Görev Dağılımı

Görev dağılımlarını görmek için lütfen tıklayınız

İş Akış Süreçleri

İş akış süreçlerini görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Görev Tanımları

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu 

Dekan

Dekan Yardımcısı

Bölüm Başkanı

Fakülte Sekreteri 

Öğretim Elemanları

Dekanlık Özel Kalem

Personel İşleri

Öğrenci İşleri

Mali İşler (Muhasebe - Satın Alma)

Taşınır Kayıt Kontrol

Bölüm Sekreterliği

İdari İşler Personeli (Evrak Kayıt ve Santral)

Kütüphaneci Personel

Teknisyen Personel

Hizmetli Personel

Güvenlik Personeli

Hizmet Envanteri Tablosu

Hizmet envanteri tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Etik Değerler

Etik değerleri görebilmek ve kamu görevlilleri etik sözleşmesine ulaşabilmek için lütfen tıklayınız.

Hizmet Envanteri Tablosu

Hizmet envanteri tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Yetki Devri

Yetki devri listesine buradan ulaşabilirsiniz. 


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU cemalibuzlukcu@balikesir.edu.tr