DİLEKÇE ÖRNEKLERİ                                                          STAJ EVRAKLARI

Bütünleme Sınavı Dilekçesi                                        Zorunlu Staj Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 

Ders Muafiyet Dilekçesi                                              Zorunlu Staj Başvuru Formu (Ek-1)  

Kayıt Dondurma Dilekçesi                                         İşyeri Kabul ve Staj Sözleşme Formu (Ek-2)  

Kayıt Silme Dilekçesi                                                   Beyan ve Taahhütname (Ek-3) 

Mazeret Sınavı Dilekçesi                                            Staj Değerlerndirme Raporu (Ek-4) 

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi                                      İşletme Staj Tamamlama Belgesi (Ek-5)

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

Sınav Notu İtiraz Dilekçesi

Stant Açma Talep Formları


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU cemalibuzlukcu@balikesir.edu.tr