KOMİSYONLAR

 

Komisyon Adı

Komisyon Görevi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm Rehberliği Bölümü

Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

 

Eğitim Öğretim Komisyonu

Başkan

Prof.Dr.Cevdet AVCIRURT

Prof.Dr.Necdet HACIOĞLU

Prof. Dr.Düriye BOZOK

  

Üye

Doç.Dr.Yusuf AYMANKUY

Doç.Dr.Özlem KÖROĞLU

Doç.Dr.Murat DOĞDUBAY

 

Üye

Doç.Dr.Ahmet KÖROĞLU

Doç.Dr.Sebahattin KARAMAN

Doç.Dr.Mehmet SARIOĞLAN

 

Üye

Doç.Dr.Önder MET

Dr. Öğr. Üyesi Seda  ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Göksel Kemal GİRGİN

 

Üye

Doç.Dr.Burhan AYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Nuray TETİK DİNÇ

 

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZDEMİR YILMAZ

 

 

 

Üye

Doç.Dr.Bayram ŞAHİN

 

 

 

Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Doç.Dr.Bayram ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi .Seda  ŞAHİN

Doç.Dr.Mehmet SARIOĞLAN

 

Üye

Araş.Gör.Sultan Nazmiye KILIÇ

Araş.Gör.Arzu KILIÇ

Araş.Gör.Nilgün KARAMAN

 

Üye

Araş.Gör.İbrahim MİSİR

Araş.Gör.Hasret ULUSOY

Araş.Gör.Talha Serdar SEZEN

 

İntibak ve Muafiyet Komisyonları

Başkan

Doç.Dr.Ahmet KÖROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Nuray  TETİK DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Göksel Kemal GİRGİN

 

Üye

Araş.Gör.Cemali BUZLUKÇU

Araş.Gör.Arzu KILIÇ

Araş.Gör.Sami Sonat ÖZDEMİR

 

Üye

Araş.Gör.Musa OFLAZ

Araş.Gör.Hasret ULUSOY

Araş.Gör.Gülhan YALIN

 

Üye

Araş.Gör.Pelin YAĞCI

 

 

 

Staj Komisyonu

Başkan:

Doç.Dr.Yusuf AYMANKUY

Doç.Dr.Sebahattin KARAMAN

Doç.Dr.Murat DOĞDUBAY

 

Üye

Araş.Gör.Özge Demir BULAT

Araş.Gör.Arzu KILIÇ

Araş.Gör.Gülhan YALIN

 

Üye

Araş.Gör.Sultan Nazmiye KILIÇ

Araş.Gör.Hasret ULUSOY

Araş.Gör.Selin İLSAY

 

Üye

Arş.Gör.İbrahim MİSİR

 

 

 

Mezuniyet Komisyonu

Başkan:

Doç.Dr.Ahmet KÖROĞLU

Doç.Dr.Özlem KÖROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Göksel Kemal GİRGİN

 

Üye

Araş.Gör.Cemali BUZLUKÇU

Araş.Gör.Arzu KILIÇ

Araş.Gör.Nilgün KARAMAN

 

Üye

Araş.Gör.Musa OFLAZ

Araş.Gör.Hasret ULUSOY

Araş.Gör.Selin İLSAY

 

Burs Komisyonu

Başkan:

Doç.Dr. Sebahattin KARAMAN

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZDEMİR YILMAZ

 

Üye

Doç. Dr. Mehmet SARIOĞLAN

 

Bologna Komisyonu

Başkan:

Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Nuray TETİK DİNÇ

Doç.Dr.Murat DOĞDUBAY

 

Üye

Araş.Gör.Sultan Nazmiye KILIÇ

Araş.Gör.Arzu KILIÇ

Araş.Gör.Selin İLSAY

 

Üye

Araş.Gör.Musa OFLAZ

Araş.Gör.Hasret ULUSOY

Araş.Gör.Talha Serdar SEZEN

 

Farabi Programı Koordinatörü

Başkan:

Doç. Dr. Bayram ŞAHİN

 
 
 

Erasmus Programı Koordinatörü

Başkan:

Dr. Öğr. Üyesi Nuray TETİK DİNÇ

 
 
 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Başkan:

Doç. Dr. Bayram ŞAHİN

 
 
 

Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu

Başkan:

Doç.Dr. Bayram ŞAHİN

 

Üye

Araş.Gör. Eral POLAT

 

Üye

Araş.Gör. İbrahim MİSİR

 

Kantin Denetleme ve Muayene Komisyonu

Başkan:

Doç.Dr.Sabahhattin KARAMAN

Mehmet  ORMANCI

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Göksel Kemal GİRGİN

Semra ÇOKAL

 

Üye

Doç. Dr. Mehmet SARIOĞLAN

 

 

Yayın Komisyonu

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT                                                                  

 

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU

Doç.Dr. Sebahattin KARAMAN

Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU

Arş. Gör. Hasret ULUSOY

Arş. Gör. Nilgün KARAMAN

Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN

 
 

İŞ Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Yönetmelikte İstenen

 

Görevi

 

Adı Soyadı

İşveren / İşveren Vekili

Dekan  Prof.Dr.Cevdet AVCIKURT

İnsan Kaynakları, Personel,            

İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli  

Fakülte Sekreteri 

Şef

           

 

Mehmet ORMANCI 

Semra ÇOKAL

Sendika Temsilcisi 

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar İşletmeni

 

Göksel Kemal GİRGİN

Mahmut USLU

Sivil Savunma Sorumlusu 

Birimde Sivil Savunma Uzmanı yok

 

İş Güvenliği Uzmanı

Kanun ertelendiği için mevcut değil

 

İşyeri Hekimi

Kanun ertelendiği için mevcut değil

 


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU cemalibuzlukcu@balikesir.edu.tr