TURİZM FAKÜLTESİ

 

 

 

YÖNETİM

 

Dekan V.                               : Prof.Dr.Cevdet AVCIKURT

Dekan Yardımcısı                : Doç.Dr.Ahmet KÖROĞLU

Dekan Yardımcısı                : Yrd.Doç.Dr.Sebahattin KARAMAN

Fakülte Sekreteri                  : Mehmet ORMANCI

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 

Başkan                                  : Prof.Dr.Cevdet AVCIKURT

Üye (Prof.)                            : Prof.Dr.Necdet HACIOĞLU

Üye (Prof.)                            : Prof.Dr.Ali Kemal GÜRBÜZ

Üye (Doç.)                             : Doç.Dr.Ahmet KÖROĞLU

Üye (Doç.)                             : Doç.Dr.Öndet MET

Üye (Yard.Doç.Dr.)             : Yard.Doç.Dr.Sebahattin KARAMAN

 

FAKÜLTE KURULU

Başkan                                  : Prof.Dr.Cevdet AVCIKURT

Üye (Prof.)                            : Prof.Dr.Necdet HACIOĞLU

Üye (Prof.)                            : Prof.Dr.Ali Kemal GÜRBÜZ

Üye (Prof.)                            : Prof.Dr.Düriye BOZOK

Üye (Doç.)                             : Doç.Dr.Burhan AYDEMİR

Üye (Yard.Doç.Dr.)             : Yard.Doç.Dr.Gülay ÖZDEMİR YILMAZ

 

 

 

KURULUŞ VE GELİŞME

 

            Yüksekokul 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı olarak Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu adıyla kurulmuş; 1982 yılına kadar İşletmecilik ve Turizm bölümlerinde öğretim yapmıştır.

 

            1982 yılında isim ve statü değiştirerek Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmış ve Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adını almıştır. 1992 yılında da Üniversitemize bağlanmıştır.

 

            2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Konaklama İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği bölümlerinde ikinci öğretim başlamıştır.

 

            Halen kampustaki kendi binasında Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Rekreasyon Yönetimi Bölümleri ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

            Üniversitemiz   Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılarak Turizm Fakültesi kurulması nedeniyle, Yüksekokul bünyesinde yer alan Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümlerinin Turizm Fakültesine aktarılması 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.05.2013 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

EK-1                                                                                                                        Tablo 1.1

 

ÖĞRETİM ELEMANI DURUMU

 

BÖLÜM/PROGRAM

Prof.

Doç.

Yrd.Doç.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Ok./Uzm.

Toplam

Turizm Fakültesi

4

8

7

-

9

-

28

Genel Toplam

4

8

7

-

9

-

28

 

 

İDARİ PERSONEL DURUMU

 

Fak./YO.Sek.

Şube Müd.

Sekreter

 

 

 MMe.Memuru.

Şef

Bilg. İşl.

Veri Haz.

Memur

Daktilog.

Teknik.

Teknisyen

Veznedar

Sant.Mem.

Kalorif.

Hizmetli

Toplam

1

-

-

1

7

-

-

-

-

2

-

-

-

3

14

 

DERSLİK, LABORATUVAR VE UYGULAMA ALANLARI

 

Bölüm /Prog.

Türü

Adedi

Boyutları

Yeterlik Derecesi

Tur.İşl.Otel.

Sınıf

7

14x8

Yeterli

Tur.İşl.Otel.

Sınıf

10

8x7

Yeterli

Tur.İşl.Otel.

Uyg.Lab.

2

13,70x8

Yeterli

Tur.İşl.Otel.

Konf.Sal.

1

14,10x13,70

Yeterli

Tur.İşl.Otel.

Kütüp.Sal.

1

22x14

Yeterli

Tur.İşl.Otel.

Kütüp.Oda.

1

8x6,80

Yeterli

Tur.İşl.Otel.

Kütüp.Oda.

2

8x3,30

Yeterli

Tur.İşl.Otel.

Bilg.Lab.

1

14x8

Yeterli

 

 

 

 

 

 

DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

Cezanın Türü

Kız

Erkek

Toplam

Çıkarma

-

-

-

Uzaklaştırma

-

-

-

Kınama

-

-

-

Uyarma

-

-

-

Genel Toplam

-

-

-

 

 

BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI

 

 

Birinci Öğretim

İkinci Öğretim

Toplam

Bölüm / Program

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Konaklama İşl.

73

146

42

124

385

Seyahat İşl.

59

131

54

76

320

Turizm Reh

130

198

72

129

529

Turizm İşletmeciliği

122

142

69

176

509

Gastronomi ve Mut.San

35

45

 

 

80

 

 

SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI

 

Sınıf

Kız

Erkek

Toplam

I. Öğr.

II.Öğr.

I. Öğr.

II.Öğr.

I.Sınıf

80

47

99

101

327

II.Sınıf

81

49

80

89

299

III.Sınıf

76

45

121

115

357

IV.Sınıf

182

96

362

200

840

Toplam

419

237

662

505

1823

 

 

MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI (I. ÖĞRETİM)

 

Bölüm / Program

Kız

Erkek

Toplam

Konaklama İşl.

24

39

63

Seyahat İşl.

23

42

65

Turizm Reh.

25

15

40

Genel Toplam

72

96

168

 

 

 

 

 

 

MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI (II. ÖĞRETİM)

 

Bölüm / Program

Kız

Erkek

Toplam

Konaklama İşl.

10

33

43

Seyahat İşl.

17

13

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

27

46

73

 

 

ÖĞRENCİ BAŞARI ORANLARI (I.ÖĞRETİM)

 

(1)

Yarıyıl

(2)

Öğrenci Mevcudu

(3)

Başarı Oranı

(4)

2x3

Güz Yarıyılı

1081

%77

832

Bahar Yarıyılı

1081

%78

843

 

ÖĞRENCİ BAŞARI ORANLARI (II. ÖĞRETİM)

 

(1)

Yarıyıl

(2)

Öğrenci Mevcudu

(3)

Başarı Oranı

(4)

2x3

Güz Yarıyılı

742

%71

526

Bahar Yarıyılı

            742

%81

601

 

 

SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ BAŞARISI (I. ÖĞRETİM)

 

Bölüm/Program:

Sınıf

Yıllık Ders Sa.

Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.+Ok/Öğr.Say.

Öğr.Üy.+Öğr.Gör.+Ok./Ders Saati

I.Sınıf

672

9

1+8/189=0.047

9+1+8/672=0.026

II.Sınıf

560

8

1+8/243=0.037

8+1+8/560=0.030

III.Sınıf

560

8

0+8/255=0.031

8+0+9/560=0.030

IV.Sınıf

560

8

1+8/302=0.029

8+1+9/560=0.032

 

 

SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ BAŞARISI (II. ÖĞRETİM)

 

Bölüm/Program:

Sınıf

Yıllık Ders Sa.

Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.+Ok/ Öğr.Say.

Öğr.Üy.+Öğr.Gör.+ Ok./Ders Saati

I.Sınıf

672

9

0+8/162=0,049

9+0+8/672=0.026

II.Sınıf

560

8

0+8/75=0,106

8+0+8/560=0.029

III.Sınıf

560

8

0+9/168=0,053

8+0+8/560=0.030

IV.Sınıf

560

8

0+9/227=0,039

8+0+8/560=0.030

 

 

BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ, HARÇ KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

Türü

Kız

Erkek

Toplam

BAÜ.Burs

 

 

 

KYK Burs

60

71

131

BAÜ Vakfı Bursu

2

2

4

SKS Bursu

 

 

 

Öğrenim Kredisi

280

300

580

Katkı Kredisi

 

 

 

Genel Toplam

 

 

715

 

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Panel, Seminer, Konferans vb.

ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN

 ETKİNLİK KONUSU

TARİH  

YER

Turizm Fakültesi

Bilgilendirme semineri

28.09.2016

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Yurtdışı Eğitm ve Staj Olanakları

04.10.2016

Turizm Fakültesi

İYON BASIN YAYIM

Turizm Kitapları Sergisi

10.10.2016

Turizm Fakültesi

Okutman Mustafa ÖGE

Atatürk Anma Günü

10.11.2016

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Balıkesir Gastronomi Turizm Kongresi

17-19.11.2016

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Öğretmenler Günü Kutlaması

24.11.2016

Turizm Fakültesi

Yard.Doç.Dr.Gülay ÖZDEMİR YILMAZ

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bilgilendirme Semineri

24.11.2016

Turizm Fakültesi

Pilot Taylan SARIKECE

Havacılık Sektörü

29.11.2016

Turizm Fakültesi

 

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı

08.12.2016

İzmir

Alper ARI(Rixos Hotels İnsan Kay.Md.)

Turizmde Kariyer Planlaması

05.01.2017

Turizm Fakültesi

 

Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı EMİTT 2017

23-26.01.2017

İstanbul

Utku SARIEMİR(Mikatur)

İş Görüşme Teknikleri

16-17.02.2017

Turizm Fakültesi

 

 

 

 

Ersen YELKENKAYA(Profesyonel Turist Rehberi)

Dünya Rehberler Günü Etkinliği

21.02.2017

Turizm Fakültesi

Nihat TAVŞAN

Fuat AYDOĞAN(Delphin Hotels)

 

İş görüşmesi

27-28.022017

01.03.2017

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

İstihdam ve Kariyer Günleri Vİ

06.03.2017

Turizm Fakültesi

Yard.Doç.dr.Yaşar YILMAZ

Yard.Doç.Dr.Ender YÖNET

İletişim ve Protokol Kuralları

13.03.2017

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Balıkesir Belediyeleri Turizm Formu

19.04.2017

Turizm Fakültesi

İlkinay GÖBÜT

Atlardan Üniversite Öğrencilerine Tavsiyeler

03.05.2017

Turizm Fakültesi

 

 

BÜTÇE İMKANLARI

 

Harcama Kalemi

Bütçe Ödeneği

2016

2017

2.01.1- Personel Giderleri

2.291.947,00

2.075.098,00

2.03.2-Tüketime yönelik malzeme alımı

51.831,00

62.054,00

2.03.3- Yolluklar

14.556,00

22.168,00

2.03.5- Hizmet Alımları

11.398,00

5.116,00

2.03.7- Bakım ve Onarım Giderleri

17.553,00

16.864,00

2.03.8- Gayrimenkul mal ve onarım gid.

4.719,00

4.743,00

Genel Toplam

2.392.004,00

2.186.043,00


 

 

ÖĞRENCİ MALİYETİ

 

Bütçe Ödeneği

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Maliyeti

381,017

1823

209,01

 

I.Öğretim Öğrenci Sayısı   :  1081 x

II.Öğretim Öğrenci Sayısı  :  742  x  513,50 = 381,017  1823*381,017=209,01

 

                        Toplam     :   1823                =  381,017

 


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU cemalibuzlukcu@balikesir.edu.tr