Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan V.

 

DEKAN YARDIMCILARI

                                

Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN                             Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

Mehmet ORMANCI


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU cemalibuzlukcu@balikesir.edu.tr