• Turizm İşletmeciliği bölümünün amacı Türkiye'de turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, nitelikli orta ve üst kademe yönetici adaylarının yetiştirilmesidir. Bu kapsamda öğrencilere bu bölümde eğitimleri boyunca İngilizce ve Almanca Yabancı dilleri verilirken, üçüncü sınıftan itibaren öğrenci isteğine bağlı olarak seçmeli yabancı dil dersi Rusça verilmektedir. 


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Çağış Kampüsü / BALIKESİR
  Telefon
  0 (266) 612 13 40
  Faks
  0 (266) 612 13 57
  E-Posta
  btioyo


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU cemalibuzlukcu@balikesir.edu.tr