• Turizm Rehberliği Bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Çağış Kampüsü / BALIKESİR
  Telefon
  0 (266) 612 13 40
  Faks
  0 (266) 612 13 57
  E-Posta
  btioyo


Web Sorumlusu : Hasret ULUSOY YILDIRIM hasretulusoy@balikesir.edu.tr