Pakistan-Türkiye Arastırmacı Hareketliligi Burs Programı 2019


Pakistan-Türkiye Arastırmacı Hareketliligi Burs Programı 2019

 

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ve Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Pakistan ile Türkiye arasında, lisansüstü eğitim gören öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini esas alan Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı başlatılması 07.08.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile uygun
görülmüştür.

İlgili projeye yönelik başvuru yapmak isteyenler yöksis üzerinden başvuru yapabilir, başvuruya ilişkin detaylara ve form örneğine bu linkten ulaşabilirler: https://mevlana.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=100


Web Sorumlusu :