16-17 Personel Hareketliliği Ek Hibe Başvuru


2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilmek için Asgari Şartlar

Personel ders verme hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Gidilecek Kurum

Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda ders vermesine olanak tanımaktadır. Ders verme hareketliliği faaliyeti Balıkesir Üniversitesi ile kurumlar arası anlaşma yapmış yükseköğretim kurumlarında yapılır.

Faaliyetin Süresi

Erasmus+ Ders verme hareketliliği faaliyeti süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilinmekte olup, 2016-2017 faaliyet dönemi için faaliyet süresi 3+2 (3 gün faaliyet ve 2 gün yol) olmak üzere toplam 5 gün olarak planlanmıştır.  Faaliyet süresi içerisinde en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Online Başvuru ve Başvuru Evrakları

Erasmus + Programı çerçevesinde 2016-2017 akademik yılı Ders Verme Hareketliliği programından faydalanmak isteyenlerin  02 Nisan 2017 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular http://ulaum.balikesir.edu.tr/erasmus/ adresinden online olarak yapılmaktadır. Başvuruya eklenmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

 Kabul Mektubu: Personelin kabul edildiğine dair misafir olunacak kurum yetkilisinden gelen davetiye yazısı olup başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Yabancı dil belgesi (ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL gibi herhangi bir dil belgesi): Başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Ders verme hareketliliği için (öğretim programı): Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen taraflarca imzalanmış bir öğretim programının (teaching programme) olması ve bu öğretim planının başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 Değerlendirme Kriterleri (Ulusal Ajans tarafından belirlenir)

Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele ve daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik tanınacaktır.

Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

Yabancı dil seviyesi daha yüksek olan personele öncelik tanınacaktır.

Değerlendirme, Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından yapılacaktır.

Seçim sonuçları,  3 Nisan 2017 günü Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasından ilan edilecektir.

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilmek için Asgari Şartlar

Personel eğitim alma hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Gidilecek Kurum

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Faaliyetin Süresi

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilmekte olup, 2016-2017 faaliyet süresi için 3+2 (3 gün faaliyet,2 gün yol) olmak üzere toplam 5 gün olarak planlanmıştır. Katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir.

Online Başvuru ve Başvuru Evrakları

Erasmus + Programı çerçevesinde 2016-2017 akademik yılı Eğitim Alma Hareketliliği programından faydalanmak isteyenlerin  02 Nisan 2017 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular http://ulaum.balikesir.edu.tr/erasmus/ adresinden online olarak yapılmaktadır. Başvuruya eklenmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

Kabul Mektubu: Personelin kabul edildiğine dair misafir olunacak kurum/şirket yetkilisinden gelen davetiye yazısı (Acceptance Letter) olup başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Yabancı dil belgesi (ÜDS/KPDS/TOEFL/YDS gibi herhangi bir dil belgesi): Eğer var ise başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Eğitim alma hareketliliği için iş planı (eğitim alma programı): Hem gönderen hem de misafir olunan kurum/işletme tarafından kabul edilen ve imzalanan  bir iş planının (work plan) olması ve bu iş planının (taranmış kopyasının) başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri (Ulusal Ajans tarafından belirlenir)

Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele ve daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik tanınacaktır.

Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

Yabancı dil seviyesi daha yüksek olan personele öncelik tanınacaktır.

Değerlendirme, Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından yapılacaktır.

Seçim sonuçları,  03 Nisan 2017 günü Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasından ilan edilecektir.

Hibeler

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç,Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

126

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.

100-499 km arası               180 avro

500-1999 km arası            275 avro

2000-2999 km arası          360 avro

3000-3999 km arası          530 avro

4000-7999 km arası          820 avro

8000 km ve üzeri              1100 avro

 Talep eden personel Erasmus+ personel hareketliliği hibesinden feragat ederek faaliyetten yararlanabilir.

Kontenjan sayısı:

Ulusal Ajansın 2016-2017 dönemi için üniversitemize sağladığı ek hibe miktarı çerçevesinde ders verme ve eğitim alma hareketliliği için 9 veya 10 (Gidilen ülkelere göre değişiklik gösterebilmektedir) kişi kontenjan belirlenmiştir.

 


Web Sorumlusu :