Farabi Değişim Programından Yararlanıp Öğrenimi Biten Öğrencilerin Dikkatine


1-Farabi Değişim Programından yararlanıp öğrenimi biten öğrencilerimiz ekte verilen Nihai Rapor’u doldurarak en kısa zamanda ofisimize elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir.

Nihai rapor "Gerekli Dökümanlar" içindedir.

2-Farabi Değişim Programından yararlanıp öğrenimi biten öğrencilerimiz in not durum belgeleri ve katılım sertifikaları 25 Haziran 2017 tarihinden itibaren üniversitelerine gönderilecektir.


Web Sorumlusu :