BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU İLANI (GİDEN ÖĞRENCİ


Balıkesir Üniversitesinden, ikili anlaşma yaptığımız herhangi bir Üniversiteye değişim programı kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ ya da GÜZ + BAHAR dönemlerinde gitmek isteyen öğrencilerimiz aşağıda belirtilen bilgiler ve kurallar dahilinde başvurularını yapabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ:   01 MART 2019  -  15 MART 2019

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER: 

 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu - 2 Adet  (başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulmalıdır .TIKLAYINIZ)
 2. Transkript (2 Adet)
 3. Kimlik Fotokopisi (2 Adet)

 

BAŞVURU YERİ: 

Balıkesir Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi (Rektörlük Binası Kat:5 Çağış Kampüsü)

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Balıkesir Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Gitmek istediğiniz Üniversite ile Balıkesir Üniversitesinin ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu anlaşmada sizin bölümünüze yer verilmiş olması
 3. Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının  en az 2.00 olması (Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar) 
 4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Genel Not Ortalamasının  en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar),
 5. Alt dönemlerinde başarısız dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler.
 6. Tıp fakültelerinin 6. Sınıfı (intörn) için değişime katılım başvurusu yapılamaz.
 7. Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.
 8. Farabi Değişim Programı kapsamında 1 üniversiteye gitmek için başvuru yapılabilir. Online başvuru alan bir üniversiteye (Örneğin; İstanbul ya da Dokuz Eylül Üniversitesi)  başvuru yapan öğrenci sadece tek tercih olarak, online başvuru yaptığı üniversiteyi yazabilir.Öğrenciler Online başvuru alan üniversiteleri kontrol edip başvuru yapması kendi sorumluluğundadır.
 9. Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.
 10. Disiplin cezası olanlar başvuru yapamazlar.
 11. Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / programlar için başvuru yapılacaksa yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmak gereklidir.

 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

 1. Başvuru yapmadan önce gidilmesi planlanan Üniversitedeki ders planı ile Balıkesir Üniversitesindeki ders planı arasındaki uyumu gözetmeniz gerekir. Değişim programından yararlanma hakkı kazanmanız halinde gideceğiniz üniversitede sizlere ders seçme kolaylıkları (örneğin I. ya da II. öğretimden ders alabilme; farklı bölümlerden ders alabilme gibi) sağlanacak olmasına rağmen, ders uyumuna mutlaka dikkat edilmelidir. Özellikle zorunlu derslerde ders içeriklerinin makul ölçülerde benzerlik göstermesi gerekecektir. Ayrıca gidilecek üniversitede (ilgili dönemde) alınacak AKTS toplamı, Balıkesir Üniversitesinde almanız gereken AKTS'den az olamayacaktır. Diğer bir deyişle ders sayısından ziyade derslerin AKTS toplamı önemli olacaktır.
 2. Gitmek istediğiniz Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasını ziyaret etmenizde fayda vardır. Çünkü Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversiteler bazı kurallar belirleyebilme hakkına sahiptirler. Örneğin ikili anlaşmamız olmasına rağmen gitmek istediğiniz Üniversite, önceden ilan etmek kaydıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için bölümünüze kontenjan ayırmamış olabilir. Yine başvurusu uygun bulunan öğrencilerin evrakları Koordinatörlüğümüz tarafından gitmek istediğiniz Üniversiteye gönderilecek olmasına rağmen bazı Üniversiteler bize yapacağınız başvuruya ek olarak kendi web sayfaları üzerinden de başvuruda bulunmanızı isteyebilmektedir
 3. Farabi Değişim Programından yararlanan öğrencilere YÖK tarafından belirlenen burs kontenjanı dahilinde karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Farabi öğrencisi gittiği üniversitede aldığı tüm derslerden devamsızlıktan kalırsa aldığı bursları iade eder.
 4. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler kesilmez, devam eder.
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüste çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursundan yararlanmazlar. Anne Baba vefatı dolayısıyla SGK tarafından gelir bağlanan Farabi öğrencilerinin burstan faydalanmaları hakkında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 6. Farabi değişim programı öğrencileri, gittikleri üniversitenin yaz okulundan değişim programı kapsamında yararlanamazlar.

 

 

 1. YÖK Yürütme Kurulu'nun 06.02.2019 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;
 1. A. Tüm üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600.-TL olarak belirlenmesi,
  C. Vakıf Üniversitelerinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmamasına karar verilmiştir. 

 


Web Sorumlusu :