Personel Durumu Ve 2015 Yılı İş Dağılımı


1-Mustafa Tuncay SARITAŞ – Merkez Müdürü

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmak,

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan uzaktan eğitim programları ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

d) Merkeze bağlı uzaktan eğitim programlarında görevlendirilecek ders danışmanlarını ilgili birimlere önermek,

e) Uzaktan eğitim programı öğrenci ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak,


Web Sorumlusu :