Hizmet Standartları


S. NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Altyapının Kurulması

Üniversitemizin uzaktan eğitim stratejisinin ve altyapısının geliştirilmesi

 

Değişken

2

Uzaktan İçerik ve ders geliştirme

Üniversitemiz birimlerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini Uzaktan Eğitim Teknolojisi ve Modülleri ile günümüz eğitim ihtiyaçlarına göre dönüştürmek

Değişken

3

Araştırma faaliyetleri

Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ile işbirliği yapmak,

 

Değişken

4

Hizmetlerin topluma yaygınlaştırılması e işbirliği

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak

 

Değişken

5

Yeni öğretim programlarının geliştirilmesi

Lisans ve lisansüstü uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi

 

Değişken


Web Sorumlusu :