Veteriner Fakültesi

Fakülte Kurulu


 

Başkan

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR

      Üyeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. M.Ali AZMAN

Prof. Dr. Cengiz CEYLAN

Prof. Dr. Ziya İLHAN

Prof. Dr.İzzet KARAHAN

Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI

Prof. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN

Doç. Dr. Musa KARAMAN

Doç. Dr. Mehmet Faruk AYDIN

Doç. Dr. Recai KULAKSIZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet CAN

Raportör

 Nida ESER